วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Gumby-fc TShirt 2008

My TShirt design for Bie's fanclub year 2008.I love Gumby too much ...